FEST BIO
fest bio
hộp giấy fest bio 1 ngăn 600ml

Mã sản phẩm: B001

Kích thước sản phẩm: 132x180x64 mm

Kích thước thùng: 552x402x384 mm

Đóng gói: 600 cái/thùng

B001 - Hộp giấy Fest Bio 600ml

dĩa giấy fest bio 6.5 inches

Mã sản phẩm: P009

Kích thước sản phẩm: 164x232x22 mm

Kích thước thùng: 360x344x260 mm

Đóng gói: 500 cái/thùng

P009 - Dĩa giấy Fest Bio 6.5 inches

khay giấy fest bio 2 ngăn 600ml

Mã sản phẩm: HM002

Kích thước sản phẩm: 122x182x54 mm

Kích thước thùng: 512x392x539 mm

Đóng gói: 300 cái/thùng

HM002 - Hôp giấy FEST Bio 600ml

tô giấy fest bio 875ml

Mã sản phẩm: L002

Kích thước sản phẩm: 175x62 mm

Kích thước thùng: 552x366x338 mm

Đóng gói: 600 cái/thùng

L002 - Tô giấy Fest Bio 875ml

hộp giấy fest bio 2 ngăn 950ml

Mã sản phẩm: B002

Kích thước sản phẩm: 160x243x55 mm

Kích thước thùng: 437x337x524 mm

Đóng gói: 200 cái/thùng

B002 - Hộp giấy Fest Bio 950ml

dĩa giấy fest bio 8 inches

Mã sản phẩm: P008

Kích thước sản phẩm: 193x20 mm

Kích thước thùng: 404x404x342 mm

Đóng gói: 800 cái/thùng

P008 - Dĩa giấy Fest Bio 8 inches

khay giấy fest bio 3 ngăn 1000ml

Mã sản phẩm: HM003

Kích thước sản phẩm: 167x227x54 mm

Kích thước thùng: 587x462x364 mm

Đóng gói: 50 cái/thùng

HM003 - Hộp giấy FEST Bio 1000ml

muỗng giấy fest bio

Mã sản phẩm: BSP001

Kích thước sản phẩm: 130x40 mm

Kích thước thùng: 431x292x327 mm

Đóng gói: 3000 cái/thùng

BSP001 - Muỗng giấy Fest Bio

hộp giấy fest bio 1 ngăn 450ml

Mã sản phẩm: B004

Kích thước sản phẩm: 127x175x54 mm

Kích thước thùng: 526x396x374 mm

Đóng gói: 600 cái/thùng

B004 - Hộp giấy Fest Bio 450ml

dĩa giấy fest bio 9 inches

Mã sản phẩm: P013

Kích thước sản phẩm: 230x21 mm

Kích thước thùng: 472x472x324 mm

Đóng gói: 800 cái/thùng

P013 - Dĩa giấy Fest Bio 9 inches

tô giấy fest bio 350ml

Mã sản phẩm: L026

Kích thước sản phẩm: 138x47 mm

Kích thước thùng: 431x292x327 mm

Đóng gói: 600 cái/thùng

L026 - Tô giấy Fest Bio 350ml

hộp giấy fest bio 1 ngăn 1000ml

Mã sản phẩm: B029

Kích thước sản phẩm: 227x172x66 mm

Kích thước thùng: 469x362x475 mm

Đóng gói: 200 cái/thùng

B029 - Hộp giấy Fest Bio 1000ml

khay giấy fest bio 1 ngăn 600ml

Mã sản phẩm: HM001

Kích thước sản phẩm: 122x182x54 mm

Kích thước thùng: 512x392x539 mm

Đóng gói: 300 cái/thùng

HM001 - Hộp giấy FEST Bio 600ml

tô giấy fest bio 500ml

Mã sản phẩm: L001

Kích thước sản phẩm: 160x55 mm

Kích thước thùng: 500x334x327 mm

Đóng gói: 600 cái/thùng

L001- Tô giấy Fest Bio 500ml

FEST CHOICE
fest choice
hộp giấy fest choice 1 ngăn 500ml

Mã sản phẩm: PB006

Kích thước sản phẩm: 123x153x50 mm

Kích thước thùng: 647x153x50 mm

Đóng gói: 1050 cái/thùng

PB006 - Hộp giấy Fest Choice 500ml

hộp giấy fest choice 1300ml

Mã sản phẩm: PB026

Kích thước sản phẩm: 192x192x60mm

Đóng gói: 300 cái/thùng

Kích thước thùng: 431x431x399mm

PB026 - Hộp giấy Fest Choice 1300ml

khay giấy fest choice 3x3 inches

Mã sản phẩm: PT009

Kích thước sản phẩm: 125x125x30 mm

Kích thước thùng: 682x282x444 mm

Đóng gói: 2000 cái/thùng

PT009 - Khay giấy Fest Choice 3x3 inches

hộp giấy fest choice 1 ngăn nắp pet 650ml

Mã sản phẩm: HB001

Kích thước sản phẩm: 185x135x52 mm

Kích thước thùng: 604x416x52 mm

Đóng gói: 400 cái/thùng

HB001 - Hộp giấy Fest Choice 650ml (nắp PET)

khay giấy fest choice 5x8 inches

Mã sản phẩm: PT001

Kích thước sản phẩm: 141x208x25 mm

Kích thước thùng: 452x382x439 mm

Đóng gói: 1200 cái/thùng

PT001 - Khay giấy Fest Choice 5x8 inches

khay thuyền giấy fest choice 8 inches

Mã sản phẩm: PT003

Kích thước sản phẩm: 135x240mm

Đóng gói: 1000 cái/thùng

Kích thước thùng: 279x254x250mm

PT003 - Khay thuyền giấy Fest Choice 8 inches

hộp giấy fest choice 1 ngăn 725ml

Mã sản phẩm: PB001

Kích thước sản phẩm: 124x177x51 mm

Kích thước thùng: 582x547x384 mm

Đóng gói: 800 cái/thùng

PB001 - Hộp giấy Fest Choice 725ml

khay giấy fest choice 5x10 inches

Mã sản phẩm: PT010

Kích thước sản phẩm: 116x157x17 mm

Kích thước thùng: 537x512x374 mm

Đóng gói: 1200 cái/thùng

PT010 - Khay giấy Fest Choice 5x10 inches

khay thuyền giấy fest choice 8 inches pt004

Mã sản phẩm: PT004

Kích thước sản phẩm: 135x240mm

Đóng gói: 1000 cái/thùng

Kích thước thùng: 279x254x250mm

PT004 - Khay thuyền giấy Fest Choice 8 inches

hộp giấy fest choice 1 ngăn 2000ml

Mã sản phẩm: PB029

Kích thước sản phẩm: 185x228x63 mm

Kích thước thùng: 647x387x480 mm

Đóng gói: 300 cái/thùng

PB029 - Hộp giấy Fest Choice 2000ml

khay giấy fest choice 8x8 inches

Mã sản phẩm: PT008

Kích thước sản phẩm: 198x198x26 mm

Kích thước thùng: 612x422x504 mm

Đóng gói: 900 cái/thùng

PT008 - Khay giấy Fest Choice 8x8 inches

FEST CHILL
fest chill
hộp giấy fest chill 1000ml

Mã sản phẩm: LM3A01

Kích thước sản phẩm: 167x227x54 mm

Đóng gói: 150 cái/thùng

Kích thước thùng: 587x462x364 mm

LM3A01 - Hộp giấy Fest Chill 1000ml

TÔ GIẤY
tô giấy 250ml

Mã sản phẩm: UPC188

Kích thước sản phẩm: Ø 90 x60 mm

Đóng gói: 1000 cái/thùng

UPC188 - Tô giấy trắng 250ml

tô giấy in hoa văn 250ml

In ấn: Theo yêu cầu

Số màu tối đa: 6 màu

Số lượng in tối thiểu: 10.000 cái

Tô giấy in hoa văn 250ml

tô giấy trắng 500ml

Mã sản phẩm: UPC089

Kích thước sản phẩm: Ø 110 x70 mm

Đóng gói: 500 cái/thùng

UPC089 - Tô giấy trắng 500ml

tô giấy in hoa văn 500ml

In ấn: Theo yêu cầu

Số màu tối đa: 6 màu

Số lượng in tối thiểu: 10.000 cái

Tô giấy in hoa văn 500ml

tô giấy trắng 1000ml

Mã sản phẩm: UPC311

Kích thước sản phẩm: Ø 135 x80 mm

Đóng gói: 1000 cái/thùng

UPC311 - Tô giấy trắng 1000ml

tô giấy in hoa văn 1000ml

In ấn: Theo yêu cầu

Số màu tối đa: 6 màu

Số lượng in tối thiểu: 10.000 cái

Tô giấy in hoa văn 1000ml

LY GIẤY
ly giấy 180ml

Mã sản phẩm: UPC001

Kích thước sản phẩm: Ø 70 x70 mm

Dung tích: 180ml

Đóng gói: 1000 cái/thùng

UPC001- Ly giấy 6.5oz - 180ml

ly giấy 400ml

Mã sản phẩm: UPC197

Kích thước sản phẩm: Ø 90 x 110 mm

Dung tích: 400ml

Đóng gói: 500 cái/thùng

UPC197-Ly giấy 14oz - 400ml

in ly giấy theo yêu cầu

In ấn: Theo yêu cầu

Số màu tối đa: 6 màu

Số lượng in tối thiểu: 10.000 cái

Ly giấy in ấn theo yêu cầu

ly giấy 250ml

Mã sản phẩm: UPC075

Kích thước sản phẩm: Ø 75 x 90 mm

Dung tích: 250ml

Đóng gói: 1000 cái/thùng

UPC075- Ly giấy 9oz - 250ml

ly giấy 450ml

Mã sản phẩm: UPC004

Kích thước sản phẩm: Ø 90 x 120 mm

Dung tích: 450ml

Đóng gói: 500 cái/thùng

UPC004- Ly giấy 16oz - 450ml

ly giấy 360ml

Mã sản phẩm: UPC003

Kích thước sản phẩm: Ø 80 x 110 mm

Dung tích: 360ml

Đóng gói: 1000 cái/thùng

Ly giấy 12oz 360ml

ly giấy 650ml

Mã sản phẩm: UPC052

Kích thước sản phẩm: Ø 90 x 150 mm

Dung tích: 180ml

Đóng gói: 500 cái/thùng

UPC052- Ly giấy 22oz - 650ml

ỐNG HÚT GIẤY
ống hút giấy trắng đóng hộp

Kích thước: Ø6 - Ø8

Chiều dài: 197mm

Đóng gói: 3000 - 5000 cái/thùng

Ống hút giấy trắng đóng hộp

ống hút giấy màu đóng hộp

Kích thước: Ø6 - Ø8

Chiều dài: 197mm

Đóng gói: 3000 - 5000 cái/thùng

Ống hút giấy màu đóng hộp

ống hút giấy trắng phi 6 8 10 12

Kích thước: Ø6 - Ø8 - Ø10- Ø12

Chiều dài: 120 - 197 - 220mm

Đóng gói: 1500 - 5000 cái/thùng (tùy kích thước)

Ống hút giấy trắng

ống hút giấy màu phi 6 8 10 12

Kích thước: Ø6 - Ø8 - Ø10- Ø12

Chiều dài: 120 - 197 - 220mm

Đóng gói: 1500 - 5000 cái/thùng (tùy kích thước)

Ống hút giấy màu

ống hút giấy phi 6 8 10 12 bọc màng

Kích thước: Ø6 - Ø8 - Ø10- Ø12

Chiều dài: 120 - 197 - 220mm

Đóng gói: 1500 - 5000 cái/thùng (tùy kích thước)

Ống hút giấy bọc màng

SẢN PHẨM KHÁC
cover ly giấy

Phù hợp với ly: 12oz - 14oz - 16oz

In ấn: theo yêu cầu

Số màu tối đa: 2 màu

Số lương in tối thiểu: 10.000 cái

Miếng Carton Cầm Ly

nắp ly giấy pet bằng

Phù hợp với miệng ly: 80/90 mm

Chất liệu: PET, đục lỗ chữ thập

Nắp Ly Giấy Pet Bằng

nắp ly giấy Pet cầu vồng

Phù hợp với miệng ly: 90mm

Chất liệu: PET

Nắp Ly Giấy Pet Cầu Vồng

nắp ly giấy ps đen

Phù hợp với miệng ly: 90mm

Chất liệu: PS

Nắp Ly Giấy PS Đen

nắp ly giấy ps trắng

Phù hợp với miệng ly: 90mm

Chất liệu: PS

Nắp Ly Giấy PS Trắng

Nắp Tô Giấy 1000ml

Chất liệu: PP

Nắp Tô Giấy 1000ml

nắp ly giấy ps trắng nút kín

Phù hợp với miệng ly: 80/90mm

Chất liệu: PS/PP

Nắp Ly Giấy PS Trắng Nút Kín

nắp ly giấy ps đen nút kín

Phù hợp với miệng ly: 80/90mm

Chất liệu: PS/PP

Nắp Ly Giấy PS Đen Nút Kín

nắp tô giấy 500ml

Chất liệu: PP

Nắp Tô Giấy 500ml

HOTLINE: 0913-813-039