fest choice
hộp giấy fest choice 1 ngăn 725ml

Mã sản phẩm: PB006

Kích thước sản phẩm: 123x153x50 mm

Kích thước thùng: 647x153x50 mm

Đóng gói: 1050 cái/thùng

PB006 - Hộp giấy Fest Choice 500ml

hộp giấy fest choice 1 ngăn 2000ml

Mã sản phẩm: PB029

Kích thước sản phẩm: 185x228x63 mm

Kích thước thùng: 647x387x480 mm

Đóng gói: 300 cái/thùng

PB029 - Hộp giấy Fest Choice 2000ml

khay giấy fest choice 5x8 inches

Mã sản phẩm: PT001

Kích thước sản phẩm: 141x208x25 mm

Kích thước thùng: 452x382x439 mm

Đóng gói: 1200 cái/thùng

PT001 - Khay giấy Fest Choice 5x8 inches

hộp giấy fest choice 1 ngăn 725ml

Mã sản phẩm: PB001

Kích thước sản phẩm: 124x177x51 mm

Kích thước thùng: 582x547x384 mm

Đóng gói: 800 cái/thùng

PB001 - Hộp giấy Fest Choice 725ml

hộp giấy fest choice 1 ngăn nắp pet 650ml

Mã sản phẩm: HB001

Kích thước sản phẩm: 185x135x52 mm

Kích thước thùng: 604x416x52 mm

Đóng gói: 400 cái/thùng

HB001 - Hộp giấy Fest Choice 650ml

khay giấy fest choice 5x10 inches

Mã sản phẩm: PT010

Kích thước sản phẩm: 116x157x17 mm

Kích thước thùng: 537x512x374 mm

Đóng gói: 900 cái/thùng

PT010 - Khay giấy Fest Choice 5x10 inches

hộp giấy fest choice 1300ml

Mã sản phẩm: PB026

Kích thước sản phẩm: 192x192x60mm

Đóng gói: 300 cái/thùng

Kích thước thùng: 431x431x399mm

PB026 - Hộp giấy Fest Choice 1300ml

khay giấy fest choice 3x3 inches

Mã sản phẩm: PT009

Kích thước sản phẩm: 125x125x30 mm

Kích thước thùng: 682x282x444 mm

Đóng gói: 2000 cái/thùng

PT009 - Khay giấy Fest Choice 3x3 inches

khay giấy fest choice 8x8 inches

Mã sản phẩm: PT008

Kích thước sản phẩm: 198x198x26 mm

Kích thước thùng: 612x422x504 mm

Đóng gói: 900 cái/thùng

PT008 - Khay giấy Fest Choice 8x8 inches

HOTLINE: 0913-813-039