hộp giấy fest bio 1 ngăn 600ml

Hộp giấy Fest Bio 1 ngăn 600ml

Mã sản phẩm: B001

Kích thước sản phẩm: 132x180x64 mm

Kích thước thùng: 552x402x384 mm

Đóng gói: 600 cái/thùng

hộp giấy fest bio 2 ngăn 950ml

Hộp giấy Fest Bio 2 ngăn 950ml

Mã sản phẩm: B002

Kích thước sản phẩm: 160x243x55 mm

Kích thước thùng: 437x337x524 mm

Đóng gói: 200 cái/thùng

hộp giấy fest bio 1 ngăn 450ml

Hộp giấy Fest Bio 1 ngăn 450ml

Mã sản phẩm: B004

Kích thước sản phẩm: 127x175x54 mm

Kích thước thùng: 526x396x374 mm

Đóng gói: 600 cái/thùng

hộp giấy fest bio 1 ngăn 1000ml

Hộp giấy Fest Bio 1 ngăn 1000ml

Mã sản phẩm: B029

Kích thước sản phẩm: 227x172x66 mm

Kích thước thùng: 469x362x475 mm

Đóng gói: 200 cái/thùng

dĩa giấy fest bio 8 inches

Dĩa giấy Fest Bio 8 inches

Mã sản phẩm: P008

Kích thước sản phẩm: 193x20 mm

Kích thước thùng: 404x404x342 mm

Đóng gói: 600 cái/thùng

dĩa giấy fest bio oval 6.5 inches

Dĩa giấy Fest Bio Oval 6.5 inches

Mã sản phẩm: P009

Kích thước sản phẩm: 164x232x22 mm

Kích thước thùng: 360x344x260 mm

Đóng gói: 500 cái/thùng

dĩa giấy fest bio 9 inches

Dĩa giấy Fest Bio 9 inches

Mã sản phẩm: P013

Kích thước sản phẩm: 230x21 mm

Kích thước thùng: 472x472x324 mm

Đóng gói: 800 cái/thùng

khay giấy fest bio 1 ngăn nắp pet 600ml

Khay giấy Fest Bio 1 ngăn nắp PET 600ml

Mã sản phẩm: HM001

Kích thước sản phẩm: 122x182x54 mm

Kích thước thùng: 512x392x539 mm

Đóng gói: 300 cái/thùng

khay giấy fest bio 2 ngăn nắp pet 600ml

Khay giấy Fest Bio 2 ngăn nắp PET 600ml

Mã sản phẩm: HM002

Kích thước sản phẩm: 122x182x54 mm

Kích thước thùng: 512x392x539 mm

Đóng gói: 300 cái/thùng

khay giấy đựng thực phẩm fest bio 3 ngăn nắp pet 1000ml

Khay giấy Fest Bio 3 ngăn nắp Pet 1000ml

Mã sản phẩm: HM003

Kích thước sản phẩm: 167x227x54 mm

Kích thước thùng: 587x462x364 mm

Đóng gói: 50 cái/thùng

tô giấy fest bio 875ml

Tô giấy Fest Bio 875ml

Mã sản phẩm: L002

Kích thước sản phẩm: 175x62 mm

Kích thước thùng: 552x366x338 mm

Đóng gói: 600 cái/thùng

tô giấy fest bio 500ml

Tô giấy Fest Bio 500ml

Mã sản phẩm: L001

Kích thước sản phẩm: 160x55 mm

Kích thước thùng: 500x334x327 mm

Đóng gói: 600 cái/thùng

tô giấy fest bio 350ml

Tô giấy Fest Bio 350ml

Mã sản phẩm: L026

Kích thước sản phẩm: 138x47 mm

Kích thước thùng: 431x292x327 mm

Đóng gói: 600 cái/thùng

muỗng giấy fest bio

Muỗng giấy Fest Bio

Mã sản phẩm: BSP001

Kích thước sản phẩm: 130x40 mm

Kích thước thùng: 431x292x327 mm

Đóng gói: 3000 cái/thùng

HOTLINE: 0913-813-039