hộp giấy fest choice
hộp giấy fest choice 1 ngăn 500ml

Hộp giấy Fest Choice 1 ngăn 500ml

Mã sản phẩm: HB006

Kích thước sản phẩm: 123x153x50 mm

Kích thước thùng: 647x153x50 mm

Đóng gói: 1050 cái/thùng

hộp giấy fest choice 1 ngăn nắp pet 650 ml

Hộp giấy Fest Choice 1 ngăn nắp PET 650ml

Mã sản phẩm: HB001

Kích thước sản phẩm: 185x135x52 mm

Kích thước thùng: 604x416x52 mm

Đóng gói: 400 cái/thùng

hộp giấy fest choice 1 ngăn 725 ml

Hộp giấy Fest Choice 1 ngăn 725ml

Mã sản phẩm: PB001

Kích thước sản phẩm: 124x177x51 mm

Kích thước thùng: 582x547x384 mm

Đóng gói: 800 cái/thùng

hộp giấy fest choice 1 ngăn 2000ml

Hộp giấy Fest Choice 1 ngăn 2000ml

Mã sản phẩm: PB029

Kích thước sản phẩm: 185x228x63 mm

Kích thước thùng: 647x387x480 mm

Đóng gói: 300 cái/thùng

khay giấy đựng thức ăn fest choice 5x8 inches

Khay giấy Fest Choice 5x8 inches

Mã sản phẩm: PT001

Kích thước sản phẩm: 141x208x25 mm

Kích thước thùng: 452x382x439 mm

Đóng gói: 1200 cái/thùng

khay giấy đựng thực phẩm fest choice 5x10 inches

Khay giấy Fest Choice 5x10 inches

Mã sản phẩm: PT010

Kích thước sản phẩm: 116x157x17 mm

Kích thước thùng: 537x512x374 mm

Đóng gói: 900 cái/thùng

khay giấy đựng đồ ăn fest choice 3x3 inches

Khay giấy Fest Choice 3x3 inches

Mã sản phẩm: PT009

Kích thước sản phẩm: 125x125x30 mm

Kích thước thùng: 682x282x444 mm

Đóng gói: 2000 cái/thùng

khay giấy fest choice 8x8 inches

Khay giấy Fest Choice 8x8 inches

Mã sản phẩm: PT008

Kích thước sản phẩm: 198x198x26 mm

Kích thước thùng: 612x422x504 mm

Đóng gói: 900 cái/thùng

HOTLINE: 0913-813-039