fest-pack_500x500-pix-228x228

Mã sản phẩm: BSP001

Kích thước: 130 x 40mm

Đóng gói: 3000 cái/thùng

BSP001 - Muống giấy FEST BIO

2f9c290a410890edd9783586c4162538

Kích thước: 160mm

Đóng gói: 1000 cái/thùng

Muỗng gỗ 16 cm

52989ba9403adb0672f3bf48ef1f0e45

Kích thước: 160mm

Đóng gói: 1000 cái/thùng

Nĩa gỗ 16 cm

90c9417c003120e6c5660607cb96116a

Sản phẩm dùng 1 lần

Đóng gói: 1000 cái/thùng

Đũa gỗ bao giấy

HOTLINE: 0913-813-039