dĩa giấy fest bio 6.5 inches

Mã sản phẩm: P009

Kích thước sản phẩm: 164x232x22 mm

Kích thước thùng: 360x344x260 mm

Đóng gói: 500 cái/thùng

Dĩa giấy Fest Bio 6.5 inches

dĩa giấy fest bio 8 inches

Mã sản phẩm: P008

Kích thước sản phẩm: 193x20 mm

Kích thước thùng: 404x404x342 mm

Đóng gói: 600 cái/thùng

Dĩa giấy Fest Bio 8 inches

dĩa giấy fest bio 9 inches

Mã sản phẩm: P013

Kích thước sản phẩm: 230x21 mm

Kích thước thùng: 472x472x324 mm

Đóng gói: 800 cái/thùng

Dĩa giấy Fest Bio 9 inches

HOTLINE: 0913-813-039