khay giấy fest choice 3x3 inches

Mã sản phẩm: PT009

Kích thước sản phẩm: 125x125x30 mm

Kích thước thùng: 682x282x444 mm

Đóng gói: 2000 cái/thùng

PT009 - Khay giấy Fest Choice 3x3 inches

khay giấy fest choice 5x8 inches

Mã sản phẩm: PT001

Kích thước sản phẩm: 141x208x25 mm

Kích thước thùng: 452x382x439 mm

Đóng gói: 1200 cái/thùng

PT001 - Khay giấy Fest Choice 5x8 inches

khay giấy fest choice 5x10 inches

Mã sản phẩm: PT010

Kích thước sản phẩm: 116x157x17 mm

Kích thước thùng: 537x512x374 mm

Đóng gói: 900 cái/thùng

PT010 - Khay giấy Fest Choice 5x10 inches

khay giấy fest choice 8x8 inches

Mã sản phẩm: PT008

Kích thước sản phẩm: 198x198x26 mm

Kích thước thùng: 612x422x504 mm

Đóng gói: 900 cái/thùng

PT008 - Khay giấy Fest Choice 8x8 inches

HOTLINE: 0913-813-039