ly giấy 180ml

Mã sản phẩm: UPC001

Kích thước sản phẩm: Ø 60 x60 mm

Dung tích: 180ml

Đóng gói: 1000 cái/thùng

UPC002- Ly giấy 4oz - 120ml

ly giấy 400ml

Mã sản phẩm: UPC197

Kích thước sản phẩm: Ø 90 x 110 mm

Dung tích: 400ml

Đóng gói: 500 cái/thùng

UPC197-Ly giấy 14oz - 400ml

ly giấy 180ml

Mã sản phẩm: UPC001

Kích thước sản phẩm: Ø 70 x70 mm

Dung tích: 180ml

Đóng gói: 1000 cái/thùng

UPC001- Ly giấy 6.5oz - 180ml

ly giấy 450ml

Mã sản phẩm: UPC004

Kích thước sản phẩm: Ø 90 x 120 mm

Dung tích: 450ml

Đóng gói: 500 cái/thùng

UPC004- Ly giấy 16oz - 450ml

ly giấy 250ml

Mã sản phẩm: UPC075

Kích thước sản phẩm: Ø 75 x 90 mm

Dung tích: 250ml

Đóng gói: 1000 cái/thùng

UPC075- Ly giấy 9oz - 250ml

ly giấy 650ml

Mã sản phẩm: UPC052

Kích thước sản phẩm: Ø 90 x 150 mm

Dung tích: 180ml

Đóng gói: 500 cái/thùng

UPC052- Ly giấy 22oz - 650ml

ly giấy 360ml

Mã sản phẩm: UPC003

Kích thước sản phẩm: Ø 80 x 110 mm

Dung tích: 360ml

Đóng gói: 1000 cái/thùng

UPC003 - Ly giấy 12oz 360ml

in ly giấy theo yêu cầu

In ấn: Theo yêu cầu

Số màu tối đa: 6 màu

Số lượng in tối thiểu: 10.000 cái

Ly giấy in ấn theo yêu cầu

HOTLINE: 0913-813-039