tô giấy 250ml

Mã sản phẩm: UPC188

Kích thước sản phẩm: Ø 90 x60 mm

Đóng gói: 1000 cái/thùng

UPC188 - Tô giấy trắng 250ml

tô giấy 250ml

Mã sản phẩm: UPC360

Kích thước sản phẩm: Ø 98 x77 mm

Đóng gói: 1000 cái/thùng

UPC360 - Tô giấy trắng 360ml

tô giấy trắng 500ml

Mã sản phẩm: UPC089

Kích thước sản phẩm: Ø 110 x70 mm

Đóng gói: 500 cái/thùng

UPC089 - Tô giấy trắng 500ml

tô giấy trắng 1000ml

Mã sản phẩm: UPC311

Kích thước sản phẩm: Ø 135 x80 mm

Đóng gói: 1000 cái/thùng

UPC311 - Tô giấy trắng 1000ml

tô giấy in hoa văn 250ml

In ấn: Theo yêu cầu

Số màu tối đa: 6 màu

Số lượng in tối thiểu: 10.000 cái

Tô giấy in ấn theo yêu cầu

HOTLINE: 0913-813-039