SCG group công nhận ECO PRO là nhà phân phối chính thức FEST tại Việt Nam

Ngày 1/4/2020, Tập đoàn SCG chính thức công nhận Công ty TNHH ECO PRO là nhà phân phối chính thức và các trách nhiệm phát triển thị trường dòng bao bì từ giấy FEST tại Việt Nam sau hơn một năm hợp tác

Rate this post

Leave a Comment

HOTLINE: 0913-813-039