đặc điểm của bao bì giấy thực phẩm

Đặc Điểm Của Bao Bì Giấy Thực Phẩm Dùng 1 Lần

Các doanh nghiệp ngành thực phẩm rất coi trọng việc lựa chọn chất liệu bao bì. Trước đây, nhựa chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường bao bì thực phẩm nhưng những năm gần đây, ý thức bảo vệ môi trường của người dân không ngừng được nâng cao. Nhận thấy tác hại của nhựa…

Xem Thêm
HOTLINE: 0913-813-039